Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

 1. BINDING EFFECT. Dette er en bindende avtale mellom deg og Eightal («oss», «vi», «selskap»). Ved å bruke Internett-området på http://eightal.com («Nettstedet»), godtar du å overholde disse vilkårene for bruk. Hvis du når som helst finner disse bruksbetingelsene uakseptabelt, må du umiddelbart forlate nettstedet og opphøre all bruk av den.
 2. PRIVACY POLICY. Vi respekterer ditt privatliv og tillater deg å kontrollere behandlingen av dine personlige opplysninger. En fullstendig erklæring om vår nåværende personvernpolicy finner du ved å klikke her. Vår personvernpolicy er uttrykkelig innlemmet i denne avtalen med denne henvisningen.
 3. LOVGIVNING. Disse bruksvilkårene skal tolkes i samsvar med og reguleres av lovene i California og USA, uten henvisning til regler om lovkonflikter. Dette nettstedet er ment for bruk av personer basert i USA.
 4. MINIMUM ALDRE. Du må være minst 18 år for å få tilgang til og delta på dette nettstedet. Du garanterer og garanterer at du er minst 18 år gammel og er i stand til å inngå denne avtalen fra et juridisk perspektiv.
 5. EBOOK SIGNUPS OG MAILINGS. Du har mulighet, men ikke forpliktelse, til å registrere deg og motta en gratis eBok fra oss. Skulle du gjøre det, godtar du å motta ytterligere e-post fra oss av kommersiell karakter.
 6. EMAIL KOMMUNIKASJONER. Når du kontakter oss, gir du uttrykkelig samtykke til og samtykker i å motta e-post svar fra oss. Disse e-postkommunikasjonene kan være kommersielle eller ikke-kommersielle. Ikke-kommersielle e-poster kan inneholde, men er ikke begrenset til, administrative problemer og kunngjøringer om endringer i disse vilkårene, personvernreglene eller annen dokumentasjon på nettstedet.
 7. BRUK AV PROGRAMVAREN. Firmaet kan gjøre visse programvare tilgjengelig for deg fra nettstedet. Hvis du laster ned programvare fra nettstedet, anses programvaren, inkludert alle filer og bilder som er inneholdt i eller generert av programvaren, og tilhørende data (kollektivt «Programvare») som lisensiert til deg av Firma, for din personlige, ikke-kommersielle, kun hjemme bruk. Selskapet overfører ikke enten tittelen eller immaterielle rettigheter til Programvaren, og selskapet beholder full og fullstendig tittel på Programvaren, samt alle immaterielle rettigheter deri. Du må ikke selge, omfordele eller reprodusere Programvaren, og du må heller ikke dekompilere, omvendt manipulere, demontere eller på annen måte konvertere programvaren til en menneskelig oppfatningsbar form. Alle varemerker og logoer eies av Selskapet eller dets lisensgivere, og du må ikke kopiere eller bruke dem på noen måte.
 8. BRUKERINNEHOLD. Ved å legge ut, laste ned, vise, utføre, overføre eller på annen måte distribuere informasjon eller annet innhold («brukerinnhold») til nettstedet, gir du selskap, dets tilknyttede selskaper, offiserer, direktører, ansatte, konsulenter, agenter og representanter en permanent , ikke-eksklusiv lisens til bruk av brukerinnhold i forbindelse med driften av Internett-bedriftene til Selskapet, dets tilknyttede selskaper, offiserer, styremedlemmer, ansatte, konsulenter, agenter og representanter, inkludert, uten begrensning, rett til å kopiere, distribuere, overføre, offentlig visning, offentlig utføre, reprodusere, redigere, oversette og reformere brukerinnhold. Du blir ikke kompensert for brukerinnhold. Du godtar at firmaet kan publisere eller på annen måte gi opp navnet ditt i forbindelse med brukerinnholdet ditt. Ved å legge inn brukerinnhold på nettstedet, garanterer og representerer du at du eier rettighetene til brukerinnholdet eller på annen måte er autorisert til å publisere, distribuere, vise, utføre, overføre eller på annen måte distribuere brukerinnhold.
 9. OVERENSSTEMMELSE MED INTELLEKTUELLE EIENDOMSREGLER. Når du åpner nettstedet, samtykker du i å respektere andres immaterielle rettigheter. Din bruk av nettstedet er til enhver tid regulert av og underlagt lover angående copyright-eierskap og bruk av immateriell rettighet. Du samtykker i ikke å laste opp, laste ned, vise, utføre, overføre eller på annen måte distribuere informasjon eller innhold (samlet, «Innhold») i strid med tredjeparts opphavsrett, varemerker eller annen immateriell rettighet eller eiendomsrett. Du samtykker i å overholde lover angående copyright-eierskap og bruk av immaterielle rettigheter, og du skal være ensidig ansvarlig for brudd på relevante lover og for brudd på tredjeparts rettigheter forårsaket av innhold du oppgir eller overfører, eller som er gitt eller overført ved hjelp av bruker-IDen din. Behovet for å bevise at noe innhold ikke bryter med noen lov eller tredjeparts rettferdighet hviler utelukkende på deg. Alle Digital Millennium Copyright Act-saker behandles i henhold til vår DMCA-policy, som du kan få tilgang til via DMCA-linken nederst på siden.
 10. INAPPROPRIATE CONTENT. Du samtykker i ikke å laste opp, laste ned, vise, utføre, overføre eller på annen måte distribuere innhold som (a) er injurisk, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, fornærmende eller truende; (b) fortaler eller oppfordrer tilførsel som kan utgjøre en kriminell handling, gi opphav til sivile erstatningsansvar eller på annen måte bryte med gjeldende lokal, statslig, nasjonal eller utenlandsk lov eller regelverk (c) annonserer eller på annen måte krever penger eller er en anmodning om varer eller tjenester; eller (d) gir medisinsk rådgivning til andre brukere. Selskapet forbeholder seg retten til å si opp kvittering, overføring eller annen distribusjon av slikt materiale ved hjelp av nettstedet, og hvis det er aktuelt, å slette slikt materiale fra serverne. Selskapet har til hensikt å samarbeide fullt ut med eventuelle politimyndigheter eller byråer i etterforskningen av brudd på disse vilkårene eller eventuelle gjeldende lover.
 11. OVERENSSTEMMELSE MED INTELLEKTUELLE EIENDOMSREGLER. Når du åpner nettstedet, samtykker du i å følge loven og respektere andres immaterielle rettigheter. Din bruk av nettstedet er til enhver tid regulert av og underlagt lover angående copyright-eierskap og bruk av immateriell rettighet. Du samtykker i ikke å laste opp, laste ned, vise, utføre, overføre eller på annen måte distribuere informasjon eller innhold (samlet, «Innhold») i strid med tredjeparts opphavsrett, varemerker eller annen immateriell rettighet eller eiendomsrett. Du samtykker i å overholde lover angående copyright-eierskap og bruk av immaterielle rettigheter, og du skal være ensidig ansvarlig for brudd på relevante lover og for brudd på tredjeparts rettigheter forårsaket av innhold du oppgir eller overfører, eller som er gitt eller overført ved hjelp av kontoen din. Behovet for å bevise at noe innhold ikke bryter med noen lov eller tredjeparts rettferdighet hviler utelukkende på deg.
 12. INGEN GARANTIER. VI DISKONVERERER ALLE GARANTIER. Vi lager nettstedet som er tilgjengelig, uten garanti av noe slag. DU ANSER RISIKOEN FOR ALLE SKADER ELLER TAP AV BRUK AV ELLER UTSIKTIGHET TIL BRUK, SIDEN ELLER TJENESTEN. I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING SOM GJELDES VED LOV, AVSLUTER VI UTTRYKKELIG ENHVER OG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTET, VEDRØRENDE WEBBPLATSEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-BEGRENSNING. VI GARANTERER IKKE AT WEBBPLATSEN ELLER TJENESTEN SKAL MØTE DIT KRAV ELLER at driften av nettstedet eller tjenesten vil bli uforstyrret eller feilfri.
 13. BEGRENSET ANSVAR. VÅRE ANSVAR TIL DIG ER BEGRENSET. I DEN MAKSIMALE SOM GJELDER LOVGIVNING, VIL VI INGEN ANSVAR SKAL ANSVARLES FOR SKADER AV NOEN SLID (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, LØSTTE RESULTATER ELLER TAPTE DATA, UANSET FOR FORSIKTIGHETEN FOR SKADENE ) VEDRØRENDE UTEN ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV SIDEN ELLER ANNET MATERIALER ELLER TJENESTER DER LEVERES TIL DIG AV USA. Denne begrensningen gjelder uansett hvorvidt skaden oppstår ved brudd på kontrakt, erstatning eller annen juridisk teori eller handlingsform.
 14. AFFILIERE SITES. Vi har ingen kontroll over og ansvar for tredjeparts nettsteder eller materialer. Vi jobber med en rekke partnere hvis nettsteder kan knyttes til nettstedet. Fordi vi ikke har kontroll over innholdet og ytelsen til disse partner- og tilknyttede nettsteder, gir vi ingen garantier for nøyaktigheten, valutaen, innholdet eller kvaliteten på informasjonen som tilbys av slike nettsteder, og vi påtar oss intet ansvar for utilsiktet, anstrengende, unøyaktig , misvisende eller ulovlig innhold som kan oppholde seg på disse nettstedene. Tilsvarende, fra tid til annen i forbindelse med bruken av nettstedet ditt, kan du ha tilgang til innholdsobjekter (inkludert, men ikke begrenset til, nettsteder) som eies av tredjeparter. Du erkjenner og aksepterer at vi ikke gir noen garantier for, og påtar oss intet ansvar for, nøyaktigheten, valutaen, innholdet eller kvaliteten på dette tredjepartsinnholdet, og at med mindre annet er angitt, skal disse bruksbetingelsene regulere din bruk av noen og alt innhold fra tredjepart.
 15. FORBUDT BRUK. Vi pålegger visse begrensninger for din tillatte bruk av nettstedet. Du er forbudt å krenke eller forsøke å krenke sikkerhetsfunksjoner på nettstedet, inkludert, uten begrensning, (a) tilgang til innhold eller data som ikke er ment for deg, eller logge på en server eller konto som du ikke har tilgang til å få tilgang til; (b) forsøke å sonde, skanne eller teste sårbarheten til nettstedet eller et tilknyttet system eller nettverk eller å bryte sikkerhets- eller godkjenningsforanstaltninger uten riktig autorisasjon (c) forstyrre eller forsøke å forstyrre tjenesten til enhver bruker, vert eller nettverk, inkludert, uten begrensning, ved å sende et virus til nettstedet, overbelastning, oversvømmelse, spamming, postbombing, krasjer «eller innfører et» DDOS «-angrep på nettstedet; (d) bruk av nettstedet til å sende uønsket e-post, inkludert, uten begrensning, kampanjer eller annonser for produkter eller tjenester; (e) smi ethvert TCP / IP-pakkehode eller en del av headerinformasjonen i en hvilken som helst e-post eller i en hvilken som helst postering ved hjelp av nettstedet; eller (f) forsøke å modifisere, omvendt manipulere, dekompilere, demontere eller på annen måte redusere eller forsøke å redusere til en menneskelig oppfatningsbar form noen av kildekoden som brukes av oss til å levere nettstedet. Ethvert brudd på system eller nettverkssikkerhet kan utsette deg for sivile og / eller strafferettslige ansvar.
 16. VILKÅR. Du samtykker i å skadesløs for visse av dine handlinger og utelatelser. Du samtykker i å skadesløs, forsvare og holde ufarlig Firma, dets tilknyttede selskaper, offiserer, ledere, ansatte, konsulenter, agenter og representanter fra alle tredjeparts krav, tap, ansvar, skader og / eller kostnader (inkludert rimelige advokatgebyr og kostnader) som følge av din tilgang til eller bruk av nettstedet, brudd på disse bruksvilkårene eller brudd på deg eller brudd på noen annen bruker av kontoen din, av immateriell rettighet eller annen rett til enhver person eller enhet. Vi vil øyeblikkelig varsle deg om slikt krav, tap, ansvar eller krav, og vil gi deg rimelig assistanse på bekostning av å forsvare slike krav, tap, ansvar, skade eller kostnad.
 17. COPYRIGHT. Alt innhold på nettstedet eller tjenesten er: Copyright © 2019 Eightal

18.; Fraskrivelse. Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon av en eller annen grunn finner at noen vilkår eller betingelser i disse bruksvilkårene ikke kan håndheves, vil alle andre vilkår og betingelser forbli upåvirket og i full kraft og virkning. Ingen frafall av brudd på noen bestemmelse i disse bruksbetingelsene skal utgjøre et frafall av tidligere, samtidige eller påfølgende brudd på de samme eller andre bestemmelser herom, og ingen fritak skal være i kraft dersom det ikke gjøres skriftlig og signert av en autorisert representant for frafaldspartiet.

 1. INGEN LISENS. Ingenting på nettstedet bør forstås som å gi deg en lisens til å bruke noen av varemerkene, tjenestemerkene eller logoer eid av oss eller av noen tredjepart.
 2. BRUK KUN TIL USA. Nettstedet styres og drives av selskapet fra dets kontorer i delstaten California. Domenet til nettstedet er registrert i USA og nettstedet er vert i USA. Tiltenkt publikum for dette nettstedet består bare av personer i USA. Firma representerer ikke at noe av materialene eller tjenestene du har fått tilgang til, er tilgjengelig eller egnet for bruk på andre steder. Din bruk av eller tilgang til Nettstedet bør ikke tolkes som at selskapets formål er å benytte seg av fordelene eller privilegiene for å drive virksomhet i en hvilken som helst annen stat eller jurisdiksjon enn California og USA.
 3. ÆNDRINGER. Selskapet forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene. Skulle Selskapet søke å foreta en slik endring, som vi bestemmer er materiale etter eget skjønn, skal vi:

(a) Gi deg beskjed via e-post for nevnte endring 15 dager før endringen trer i kraft, og

(b) Publiser på hjemmesiden faktum en endring vil bli gjort.

Skulle en domstol med kompetent jurisdiksjon utelukke denne endringsbestemmelsen ugyldig, skal denne endringsklausulen bli avsluttet som en del av denne avtalen. Alle endringer i vilkårene skal være fremtidsrettet.